Over ons


De vereniging is opgericht in 1947 en daarmee is het een van de oudste EHBO-verenigingen van Oost Nederland. EHBO Harreveld telt op dit moment ongeveer 40 leden en daarnaast 35 mensen met een AED-diploma. We zijn actief in Harreveld en omstreken met de EHBO op evenementen, denk aan kermissen, muziekfestivals en sportevenementen (survival, voetbal en gymuitvoeringen). We zijn lid van het Rayon Achterhoek-Oost, een samenwerkingsverband met de EHBO-verenigingen van de plaatsen Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender en Zieuwent/Mariënvelde.

OntstaanHet was vlak na afloop van de tweede wereldoorlog, toen het normale leven langzaam weer op gang kwam, dat de heren Alferink en Wieggers met elkaar in gesprek kwamen over het gebrek aan deskundige hulp wanneer er iemand lichamelijk wat overkwam. Harreveld had zijn eigen huisarts waar de mensen met klachten naar toe konden, maar bij een ongeluk duurde het altijd veel te lang, voor deze ter plaatse was, net als een ambulance. Toen gelden er nog geen aanrijtijden, waarbinnen deze ter plekke aanwezig moest zijn. Gezamenlijk opperden zij het idee om hier iets aan te doen. Op 17 Oktober 1947 werd hun idee werkelijkheid met de oprichting van de vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Harreveld. In die tijd de eerste in de wijde omtrek.

De heer Alferink was in het begin de stuwende kracht. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester, was hij ook nog instructeur. Eind 1947 werd de eerste EHBO-cursus gestart in de kleuterschool in zaal ''De Boer'', een dorpscafé in Harreveld. Er werd gestart met 15 cursisten, die hiervoor 2,50 gulden moesten betalen. De eerste paar jaren groeide de vereniging explosief. Na 2 jaar had de vereniging al 80 leden.
In de omliggende plaatsen werden ook EHBO-verenigingen opgericht, waarna de leden zich meer verspreiden over de buurtplaatsen.

In die tijd werden er ook verbandposten ingericht. Toen waren dat er 2, één bij Wolters, beter bekend als Lindebooms Hendrik, ook een man van het eerste uur, en één bij Alferink thuis. Op dit moment telt Harreveld nog 2 verbandposten. Hier is naast een verbandtas, ook een EHBO-er aanwezig.

Uit het allereerste ongeval waarbij EHBO-ers hulp verleenden, bleek hoe primitief het er vroeger aan toe ging. Bij Bokkers, in Harreveld beter bekend als Kock`s Willem, viel één van de jongens tijdens het appels plukken uit een boom en brak zijn been. Omdat er geen brancard voor handen was, werd de slachtoffer op een ladder gelegd en deze werd in een bestelauto geschoven. Door de lengte van de ladder kon de achterdeur niet dicht, zodat deze tijdens het vervoer nog half uit de auto stak. Mede naar aanleiding hiervan, begon de medeoprichter Jan Wieggers, timmerman van beroep, zelf brancards te maken. Niet alleen voor onze eigen vereniging, maar ook voor de andere verenigingen in de omliggende plaatsen, heeft hij er toen 20 gemaakt.

In de loop van de jaren ging het ledental op en neer. Op dit moment telt de vereniging 32 leden en daarnaast nog een aantal personen met een AED/Reanimatie-diploma.