112 alarmcentrale


Indien er zich een noodsituatie voordoet, waarbij politie, ambulance of brandweer dringend nodig zijn, bel dan zo snel mogelijk het landelijke alarmnummer 112

De volgende punten zijn belangrijk om te vermelden:
  1. Vertel wie u bent.
  2. Vertel waar hulp wordt gewenst.
  3. Vertel van wie u hulp nodig heeft: Politie, ambulance of brandweer.
  4. Vertel wat er gebeurd is.
  5. Geef het aantal slachtoffers door en wat zij mankeren.
  6. Blijf altijd bij het slachtoffer en stel deze gerust en wacht op de hulpverleners.

Let ook op het volgende:

Voor niet spoedeisende hulp kan men beter bij de eigen huisarts terecht. Door de week overdag (van 08.00-17.00 uur). De eigen huisarts kent de patiënt, kan beter inschatten welke hulp nodig is en kan het verloop van de ziekte beter volgen.
De huisartsenpost is écht alleen voor spoedeisende klachten die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts.
Spoedpost huisartsen zijn alleen toegankelijk na telefonisch contact.
Spoedpost huisartsen te Winterswijk: 085 079 1112
Huisartsenpost Oude IJssel te Doetinchem: 085 485 3444